ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU (PCT)


PCT başvuruları, en nihayetinde PCT sistemine üye 148 ülkede tescillenebilecek patentler elde etmek üzere yapılmaktadır. PCT yolu ile patent başvurusu yapmanın bazı avantajları aşağıdaki gibidir;

 • Ulusal/bölgesel girişlere kadar en 30 ay boyunca masrafları erteleme;
 • İlgili ülkelere ulusal girişlerden önce buluşun ticarileşmesi için zaman kazanma;
 • Gelecekteki patent stratejisini kurgulamada yardımcı olabilecek bir ön inceleme raporunu elde etme; ve
 • Ulusal/bölgesel aşamalarda maliyetlerin düşürülmesi.

Yukarıdaki açıklamalardan fark edileceği üzere PCT, bir patent tescil sistemi değil, başvuru sahibine prosedürel ve ekonomik avantajlar sağlama amacını taşıyan bir sistemdir. 30 aylık süreç aşağıdaki çizelgede basitleştirilmiş şekilde gösterilmektedir.


 
PCT başvurusu ve masraflar:

Başvuru yeri: PCT başvurusunun yapılacağı otorite, başvuru sahibinin yerleşik olduğu ülke ve vatandaşlığına bağlı olarak atanan Alıcı Ofise (RO) bağlıdır. Örneğin Türkiye’de vatandaşlığı veya işyeri olan bir başvuru sahibi PCT başvurusunu aşağıdaki otoritelerden birine yapabilmektedir;

 • Türk Patent Enstitüsü (TPE),
 • Uluslararası Büro (IB), ve
 • Avrupa Patent Ofisi (EPO).

Yetkisi olmayan bir otoriteye yapılan PCT başvuruları yine de iyi niyet çerçevesinde Uluslararası Büro’ya gönderilmektedir.

Resmi Harçlar:

EUR-3.089.00 (EPO’nun alıcı ve araştırma otoritesi olduğu farz edilmektedir; başvurunun online olarak gerçekleştirilmesi durumunda EUR-163,00 tutarında indirim mevcuttur).

Muhtemel İlave Ücretler:    
Rüçhan belgesinin onaylı suret ücreti:            EUR-50,00
30’u geçen her sayfa için ilave sayfa ücreti:    EUR-12,00/sayfa

Bir PCT başvurusu için minimum gerekler:

Başvuru sahibinin bir başvuru tarihi edinebilmesi için normalde en azından aşağıdaki temel gerekleri sağlaması gerekir (PCT-Madde 11):

 • Başvuru sahibinin PCT başvurusu yapma hakkı olmalıdır,
 • Başvuru, başvuru sahibi için belirlenen dilde olmalıdır,
 • Bir uluslararası başvuru yapma niyeti belirtilmelidir,
 • En az bir ülkeye yönlendirme yapılmalıdır,
 • Başvuru sahibinin adı belirtilmelidir,
 • Bir tarifname ve en az bir istem sunulmalıdır.

Yukarıda bahsedilen temel gereklerin tamamlanması ve belirlenen ücretlerin ödenmesini takiben bir uluslararası araştırma raporu (ISR) çıkmaktadır. Söz konusu uluslararası araştırma raporu, ilgili bilinen teknik belgeleri ile birlikte uzmanın patentlenebilirliğe ilişkin görüşlerini içerir. Raporun patentlenebilirlikle ilgili olarak aleyhte görüşler içermesi durumunda başvuru sahibi aşağıdaki opsiyonlardan birini uygulayabilir;

 • Uluslararası Büro nezdinde PCT-Madde 19 kapsamında değişiklikler sunmak,
 • İnceleme Otoritesi nezdinde inceleme talebi yapıp PCT-Madde 34 kapsamında değişiklikler sunmak,
 • 30 aylık süreyi bekleyip gelen itirazlara ulusal/bölgesel safhada cevap vermek.

 
İnceleme Aşaması (Opsiyonel):

Resmi Harçlar: EUR-2.093,00 (başvuru tarihi veya en erken rüçhan tarihinden itibaren 22 ay içinde ödenmelidir).

Başvuru sahibi uluslararası araştırma raporundaki itirazları bertaraf etmek üzere inceleme talebi (demand) yapabilir. PCT sürecinden sonra ulusal/bölgesel ofisler nezdinde masraflar ve vekil işlerini azaltmak üzere Uluslararası Ön İnceleme Raporunun (IPER) olumlu olması önemli olduğundan söz konusu talebin yapılması önerilmektedir. Başvuru sahibi inceleme talebi ile birlikte araştırma raporuna yanıt verebileceği gibi Madde 34 kapsamındaki değişikliklerini de sunabilir.

PCT sürecinde bir inceleme talebi yapılmış olsun veya olmasın bir Ön Patentlenebilirlik Raporu (IPER) her halükarda 30 aylık süreç içerisinde çıkmaktadır. Bu rapor WIPO tarafından yönlendirme yapılan tüm ülkelerin patent ofislerine gönderilmekte ve bu suretle ülkelerde yürüyecek inceleme süreçlerinde dikkate alınmaktadır.

Yıllık Sicil Kayıt Ücretleri:

Uluslararası başvurular için yıllık sicil kayıt ücretleri ödenmemektedir. Ancak ulusal/bölgesel girişler sırasında geçmiş yıllara dönük yıllık ücretler başvuru sahibinden tahsil edilebilmektedir.

PCT başvurularına karşı üçüncü kişi görüşleri:

WIPO yakın zamanda PCT başvurularına karşı üçüncü kişi görüşlerinin sunulabileceğini duyurmuştur. Patentlenebilirliğe karşı görüşler ve bunu destekleyen kanıtlar, örneğin ePCT Public Server ve WIPO’ya ait PATENTSCOPE hizmeti vasıtasıyla “anonim” olarak (isim vermeden) gönderilebilmektedir. Bu görüşler en erken rüçhan tarihinden itibaren 30 ay içerisinde gönderilirse kabul edilmektedir. Buna karşılık başvuru sahibinin de görüşlere yanıt verme hakkı vardır. Görüş ve yanıtlar kamuya ve araştırma/inceleme otoritelerine açık ve ulaşılabilir niteliktedir.

Ulusal/Bölgesel Faz Girişleri:

Uluslararası safhanın 30 ay içerisinde bitmesini müteakip, patent başvurusunun istenen ülkelerde hüküm tesis edebilmesi için istenen ülkelerde ulusallaştırılması veya bölgeselleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin bir Euro-PCT başvurusu en erken rüçhan tarihinden itibaren 31 ay içerisinde Avrupa fazına girmek suretiyle bölgeselleştirilebilir. EPO’nun Uluslararası Araştırma Otoritesi olarak görev yapmış olması durumunda başvuru sahibinin Avrupa fazında bir kez daha araştırma ücreti ödemesine gerek yoktur. EPO’nun Uluslararası İnceleme Otoritesi olarak görev yapmış olması durumunda EPO’daki inceleme ücretleri için özel geri ödemeler (refund) mevcuttur. Başvuru sahibi ulusal/bölgesel faz girişleri için belirli süreleri kaçırmışsa birçok ülkenin ofisi ilave bir ücret ödemek kaydıyla 3 veya 6 aylık ek süreler dahilinde yerel girişe izin vermektedir. Ulusal ofisler ayrıca ilave araştırma ve inceleme gibi bazı ek işlemleri de mecburi kılabilmektedir.