TÜRKİYE’DE PCT ULUSAL FAZ GİRİŞLERİ

Türkiye hali hazırda EPC ve PCT üyesi bir ülke olarak her iki yolla da patentlerin ulusal girişini kabul etmektedir. Bir PCT ulusal faz girişi, yönlendirme yapılabilen bir ofis olarak TPE nezdinde yapılabilmekte ve bu yolla alınan başvurular bir ulusal patent başvurusu gibi muamele görmektedir. TPE araştırma yükümlülüğünden feragat etmekte ve başvuruyu direkt olarak inceleme sürecine tabi tutmaktadır.

Burada hatırlanması gereken bazı hususlar şunlardır;

  • Türkiye’ye Faz-II başvuru olarak geçerli şekilde girmiş bir başvuru eğer olumlu bir Uluslararası Ön İnceleme Raporuna (IPER) sahipse esas incelemeye tabi tutulmadan direkt olarak tescil edilebilmektedir.
  • Faz-II olarak ulusal faz girişi yapılmış bir başvurunun IPER raporu negatifse, başvuru 2. İncelemeye tabi tutulmaktadır (başvuru sahibinin en fazla 3 inceleme hakkı bulunmaktadır).
  • Faz-I olarak ulusal faz girişi yapılmış bir başvurunun IPER raporu negatifse, başvuru 1. incelemeye tabi tutulmaktadır (başvuru sahibinin yine en fazla 3 inceleme hakkı bulunmaktadır).

Türkiye’ye PCT ulusal faz girişi için süre

Normalde PCT başvurularının Türkiye’de ulusallaştırılması için belirlenen süre, en erken rüçhan tarihinden itibaren 30 aydır. Ancak gecikmiş giriş sırasında 300-TL ilave ücret ödemek kaydıyla 33 aya kadar giriş mümkündür. 

Ulusal Faz girişine ilişkin maliyetler

Temel başvuru ücreti: 600-TL + tercüme masrafları

İnceleme Aşaması

Resmi Harçlar: Seçilen İnceleme Kurumuna ait resmi harçlar. 

Başvuru sahibi Türk Patent Enstitüsü adına görev alacak ve incelemeyi gerçekleştirecek yabancı İnceleme Otoritesini seçmek durumundadır. Bu yetkiye sahip inceleme otoriteleri ve ilgili resmi harçları aşağıda verilmektedir:

  • Rus Patent Ofisi:              USD-354,00
  • Danimarka Patent Ofisi:    EUR-885,00  
  • İsveç Patent Ofisi:            EUR-944,00
  • Avusturya Patent Ofisi:     EUR-680,00

Türk Patent Enstitüsü, ilk inceleme raporunun olumsuz bir görüş içermesi durumunda esasen “inceleme döngüleri” uygulamaktadır. Başvuru sahibi bu durumda birinci inceleme raporuna yanıt vermeye ve 2. inceleme ücretini ödemeye davet edilir (2. döngü). İkinci inceleme raporu patentlenebilirlik bakımından hala olumsuz bir görüş içeriyorsa başvuru sahibine son bir şans verilerek söz konusu olumsuzlukları gidermeye ve inceleme ücretini tekrar ödemeye davet edilir (üçüncü döngü). Üçüncü inceleme raporu hiçbir istemi patentlenebilir görmezse başvuru reddedilir. İnceleme raporlarının en az bir istemi patentlenebilir görmesi durumunda başvuru, olumlu istemlere bağlı olarak tescil alabilir.


Tescil Aşaması

Resmi Harçlar: 270-TL

TPE, başvurunun tescil edilebilirliğine kanaat getirirse başvuru sahibini yukarıda belirtilen belge düzenleme ücretini ödemeye davet eder.

Yıllık Sicil Kayıt Ücretleri

PCT kanalı ile Türkiye’ye giriş yapan başvurular da normal Türk patent başvuruları gibi, başvuru tarihinden itibaren ikinci ve sonraki yılların her birinde yıllık sicil kayıt ücretlerine tabidir. Yıllık ücret, başvuru tarihi ile aynı gün ve ayı taşıyan yıldönümü tarihine kadar ödenmelidir. Bu ödemenin yapılmaması durumunda ilave bir ücretle 6 aylık ek süre dahilinde ödeme yapmak mümkündür. Ulusal faz girişine kadar birikmiş olan yıllık ücretler söz konusu giriş sırasında zamsız olarak ödenebilmektedir.

Yıllık sicil kayıt ücretinin ilave 6 aylık sürede ödenmemesi durumunda başvuru ile ilgili haklar sona erer. Bu durumda haklar ancak mücbir sebep talebi ile canlandırılabilse de TPE “elde olmayan sebeplerin” ispatını ve başvuru sahibinin elinden gelen her türlü önlemi aldığına ilişkin delilleri şart koşmaktadır.  

Temyiz

Normal şartlar altında TPE’nin kararları bir çeşit temyiz kurulu gibi görev yapan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun önüne getirilebilmektedir. Fakat patentlenebilirlik gibi işin esasına ilişkin kararlar genellikle İnceleme Raporlarından sapma göstermemektedir. Bu sebeple söz konusu kurul genellikle tescil sürecinde vuku bulmuş olabilecek kural hatalarına ilişkin hüküm tesis eder. Bu kurulun kararlarına Ankara’da bulunan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilmektedir.