Profesyonellerimiz
   

Aydın Mutlu

Kimya Yük. Müh. / Kurucu Yönetici
Avrupa Patent Vekili
Türk Patent & Marka Vekili - Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. CEIPI Diploması: Avrupa'da Patent Davaları


Aydın Mutlu Hacettepe Ünivesitesi’nden Kimya Mühendisliği derecesi ile mezun olduktran sonra İstanbul Üniversitesi / Proses & Reaktör Tasarımı Anabilim Dalında Yakıt Hücrelerinin katı oksit elektrolitleri ile bunların karakterizasyonu üzerine yoğunlaşmış ve burada Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kendisi ayrıca Bayer AG/ Leverkusen’de üretim tesisleri ve Reaktionstechnik, Synthese & Katalyse departmanında proje bazlı olarak çalışmıştır.

Strasbourg Üniversitesi, Uluslararası Fikri Mülkiyet Çalışmaları Merkezi'nin (CEIPI) programını başarıyla bitirerek Avrupa'da Patent Davaları diplomasını almaya hak kazanmıştır. Bu suretle Avrupa'da yeni kurulan Birleşik Patent Mahkemelerinde temsil yetkisi elde etmiştir. Özellikle Avrupa ve Türkiye içtihatları konusunda derin bilgisi ile yerli ve uluslararası birçok firmaya danışmanlık vermektedir. Danışmanlık verdiği sektörler arasında farmasötik, biyoteknoloji, metalürji, otomotiv, elektrikli ev aletleri ve makine ekipmanları önde gelmektedir. Ayrıca Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen patent tecavüz ve hükümsüzlük davalarında aktif olarak bilirkişilik görevini yerine getirmektedir.

Mutlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Avrupa Patent Vekilliği (EQE) sınavını geçen patent vekillerinden biridir. Akıcı şekilde İngilizce ve profesyonel iletişim kurabilecek derecede Almanca bilmektedir.

 

 

 

Prof. Dr. Yıldız Özsoy Erginer (Danışman)

Prof. Özsoy, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirmiş olup, yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlamış ve 2005 yılında profesör ünvanını almıştır. Prof. Özsoy, şirketimiz bünyesinde kurumunun onayı kapsamında patentlenme ve patent dava süreçlerinde aktif olarak danışmanlık yürütmektedir.

Çalışma alanları arasında; nazal ilaç salım sistemleri, uzatılmış salımlı tablet formülasyonları, kontrollü ilaç serbestleştiren sistemler, nano ilaç taşıyıcı sistemler, transdermal sistemler, veteriner ilaçlar, farmasötik biyoteknoloji, ilaçların stabilitesi, ilaç salımlı stentler yer almaktadır.  Fakültesinde “İlaçta Patent” ve “İlaç Patentlerinin Ar-Ge Çalışmaları Çerçevesinde Yorumlanması” derslerini uzun yıllardır vermektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda 2007-2015 yılları arasında Farmasötik Teknoloji ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Komisyonlarında görev almıştır. Hali hazırda, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde yürüyen patent davalarında aktif olarak bilirkişilik de yapmaktadır.

Alanı ile ilgili bilimsel kuruluşlara üyedir. 1998 yılında kurulmuş olan Kontrollü Salım Sistemleri Derneğinin Kurucu Üyeleri arasında olup kuruluşundan itibaren Yönetim Kurulu Üyesi ve 2007 yılından bu yana da Derneğin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

  

Nazlı Deniz KOL

Avukat
Marka Vekili - Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Nazlı Deniz KOL, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans derecesinin tamamlamıştır. Resmi avukatlık stajından itibaren aktif olarak marka ve endüstriyel tasarım hukuku alanlarında çalışmaktadır.

INVOKAT’a katılmadan önce çeşitli hukuk bürolarında özellikle Fikri Mülkiyet Hukuku alanında avukatlık yapmış, yerli ve yabancı birçok markanın (dünyaca tanınmış markalar dahil) vekilliğini yürütmüştür. Kendisi TPE nezdinde marka & tasarım başvurularının gerçekleştirilmesi, uluslararası otoriteler nezdinde başvuru süreçlerinin yönetimi ve hukuki ihtilafların çözümlenmesi görevlerini ifa etmektedir.

Akıcı şekilde İngilizce ve profesyonel iletişim kurabilecek derecede İtalyanca bilmektedir.

   
 

Ayça Koroğlu

Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik,Yük.Lisans

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Lisans

Patent Uzmanı -  Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Ayça Koroğlu Haliç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden lisans, Kadir Has Üniversitesi, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik bölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında, protein dinamiği, bilgisayar-destekli ilaç tasarımı ve ilaç etkisinin organik kimyası alanlarında TÜBİTAK destekli projelerde arastırma asistanı olarak çalışmıştır. Kendisi, şirketimiz bünyesinde biyoteknoloji, ilaç ve organik kimya alanlarındaki buluşların patentlenme süreçleri ile ilgili faaliyette bulunmaktadır.

Profesyonel ve akıcı seviyede ingilizce bilmektedir.

   

Melike Eceoğlu Yalçın

Organik Kimya ve İlaç Kimyası - Yüksek lisans

Kimya – Lisans

Patent Uzmanı -  Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Melike Eceoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden lisans derecesini almıştır. Boğaziçi Üniversitesi İlaç Kimyası laboratuvarında kanser ilaçları ve makromoleküller alanında TÜBİTAK destekli projelerde araştırma asistanı olarak çalışmalarını sürdürürken, yüksek lisans eğitimini yine bu konular üzerine hazırladığı tezi ile 2012 yılında tamamlamıştır. INVOKAT’a katılmadan önce bir ilaç firmasının Fikri Haklar ve Hukuk departmanında fikri haklar uzman yardımcılığı yaptıktan sonra Uzmanlığa terfi ederek, bulunduğu firmanın AR-GE departmanına patent ile ilgili çeşitli eğitimler vermiştir. Avrupa patent sistemi üzerine EPO, CEIPI ve EPI’nin düzenlediği Hollanda ve Almanya’da gerçekleştirilen birçok eğitimden sertifika almıştır. Kendisi, şirketimiz bünyesinde organik kimya ve ilaç alanlarındaki buluşların patentlenme süreçleri ile ilgili faaliyette bulunmaktadır.

Profesyonel ve akıcı seviyede İngilizce bilmektedir.

    

Sercan Bektaş

Makine Müh.

Patent Uzmanı -  Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Sercan Bektaş, Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında, üretim, ısıtma ve havalandırma, enerji ve otomotiv sektörlerine yönelik projeler de yer almıştır. Mezun olduktan sonra inşaat sektörüne yönelik makine üretimi yapan bir firmada ve global sensör üreticisi bir firmada mühendis çalışmıştır. Kendisi, şirketimiz bünyesinde mekanik ve elektromekanik alanındaki buluşların patentlenme süreçleri ile ilgili faaliyet göstermektedir. Profesyonel ve akıcı seviyede İngilizce bilmektedir.

   

Reyhan Eşiyok

Kimya Müh.

Patent Uzmanı -  Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Reyhan Eşiyok, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olup, öğrenimi sırasında malzeme sektörü ile alakalı çeşitli deneysel çalışmalarda bulunmuş, cam ve seramik tipi malzemeler ile alakalı iş tecrübesi edinmiştir. Mezuniyeti takiben, Jožef Stefan Enstitüsü Elektronik Seramik Departmanında deneysel çalışmalarda bulunmuş, çeşitli kongre ve eğitimlerde sunumlar yapmıştır. Akıcı şekilde İngilizce ve profosyonel iletişim kurabilecek seviyede Fransızca bilmektedir. 

   
 

Nevin Arslan 

Muhasebe

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

   

Necati Atalay

İdari İşler Sorumlusu

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.