FAYDALI MODELLER

Türkiye’de tescil edilen faydalı modeller normalde patentlerle aynı etkiye sahip olmakla beraber özellikle aşağıda sunulan karakteristik özellikleri bakımından patentlerden ayrılmaktadır;

  • Faydalı modeller, patentlerin 20 yıllık koruma süresinin aksine 10 yıllık koruma sağlar.
  • Faydalı Modeller sadece araştırma işlemine tabi tutulur ve incelemeye tabi tutulmazlar..
  • Faydalı Modellerde buluş basamağı aranmaz. Tescil için Yenilik ve Sanayiye Uygulanabilirlik kriterlerinin karşılanması yeterlidir.
  • Yöntem/proses, kimyasal bileşikler/bileşimler gibi sair hususlar faydalı modelle korunamayacak konulardır.

Faydalı modeller rüçhan teşkil edebilmekte ve normalde en erken rüçhan tarihinden itibaren 18 ay içerisinde yayınlanmaktadır. Araştırma raporu alındıktan sonra rapor olumsuz ise, başvuru sahibine cevap vermesi için bir şans tanınır. Cevap sonucunda başvurunun gerekli şartları taşıdığı düşünülüyorsa Faydalı Model tescil kararı çıkar.

 

Faydalı Model Başvuru Ücretleri:

Başvuru Resmi Harcı: 40-TL

Araştırma Ücreti: 500-TL

Belge Düzenleme Ücreti: 295-TL


Fazla sayfa sayısı veya istem sayısı gibi hususlarda ilave ücret bulunmamaktadır.

Yıllık Sicil Kayıt Ücretleri:

Faydalı Model başvuruları, başvuru tarihinden itibaren ikinci ve sonraki yılların her birinde yıllık sicil kayıt ücretlerine tabidir. Yıllık ücret, başvuru tarihi ile aynı gün ve ayı taşıyan yıldönümü tarihine kadar ödenmelidir. Bu ödemenin yapılmaması durumunda ilave bir ücretle 6 aylık ek süre dahilinde ödeme yapmak mümkündür. 

Yıllık sicil kayıt ücretinin ilave 6 aylık sürede ödenmemesi durumunda başvuru ile ilgili haklar sona erer. Bu durumda haklar ancak TPMK'nin hak kaybı yazısının tebliğinden itibaren iki ay içerisinde işlemlerin devam ettirilmesi talebi yapılması ile canlandırılabilir.  

Patent başvurusunun Faydalı Model başvurusuna dönüştürülmesi:

Patent başvuruları, işlemleri devam ettiği sürece bir faydalı model başvurusuna dönüştürülebilir. 

Bu tür dönüşümler özellikle patent araştırma raporunun buluş basamağını ortadan kaldıran belgelere atıf yapması durumunda tercih edilebilir olmaktadır. Bu durumda Faydalı Modellerde buluş basamağı aranmadığından “yeni” unsurlar hala korunabilir nitelikte olmaktadır.