Tarım Teknolojileri

INVOKAT-FMH olarak tarım teknolojilerinin her alanındaki müvekkillerimize hizmet vermek üzere özel çaba sarf etmekteyiz. Hizmetlerimiz genel olarak hakların patentlenmesi, mümkün değilse Bitki Islahçı Hakları (BIH) çerçevesinde korunmasını içermektedir. Her iki koruma türü de birbirini tamamlar niteliktedir, zira bitki çeşitleri kesin olarak patentle korunamazken sadece Islahçı Hakları kapsamında, Tarım Bakanlığı veya Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi (CPVO, Fransa) gibi otoriteler nezdinde özel bir prosedüre tabi tutularak tescil edilebilmektedir. Diğer yandan genetiği değiştirilmiş bitkiler BIH sistemi ile korunamadığından bu türlü buluşların ilgili patent ofisleri nezdinde patentlenmesi için gerekli hizmetleri de sunmaktayız. INVOKAT-FHM, tarımla ilgili teknolojilerin korunması hususunda özellikle aşağıdaki konularda uzmanlık sahibidir:

  • Genetiği değiştirilmemiş Bitki çeşitlerinin Türkiye’de Tarım Bakanlığı nezdinde korunması için gerekli işlemler,
  • Genetiği değiştirilmemiş Bitki çeşitlerinin yabancı iş ortaklarımız aracılığı ile özellikle UPOV üyesi ülkelere ait otoriteler nezdinde korunması için gerekli işlemler,
  • Teknik olarak geliştirilmiş bitkiler ve bunların üretim yöntemlerine ilişkin patentler,
  • Tahıllar, meyveler, sebzeler ve süs bitkisi çeşitleri,
  • Tarım kimyasalları, pestisitler ve herbisitlere ait patentler,
  • Biyolojik esaslara dayanmayan hayvan, bitki ve mantar yetiştirme proseslerine ilişkin patentler.