Fizik / Elektrik

Elektrik ve uygulamalı fizik son yıllarda iletişim sistemlerindeki gelişmelerle daha da popüler hale gelmektedir. Bilgisayarlar, kişisel elektronik aletler ve iletişim sitemleri bu konudaki belli başlı örneklerdir. Belli tipte işlevleri yerine getirmeye yönelik yazılımların patentlenmesi Türkiye’de ve Avrupa’da problematik bir konu olmakla birlikte firmamız bu konuda müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve yazılım tabanlı buluşları savunmak üzere Avrupa Patent Ofisi’nin Teknik Temyiz Kurulu içtihatlarını katı şekilde uygulamaktadır. INVOKAT-FMH olarak fizik ve elektrik/elektroniğin farklı branşlarında uzmanları istihdam etme konusunda istekli olmakla beraber firmamızın hali hazırda özellikle teknolojinin aşağıdaki alt branşlarında hatırı sayılır bilgi ve birikimi mevcuttur:


  • Ses-görüntü teknolojileri,
  • İletişim sistemleri ve protokolleri, telekomünikasyon
  • Ölçme ve kontrol devreleri, PLC’ler,
  • Optik ve lazer teknolojileri,
  • Ölçüm aletleri,
  • Yarı-iletkenler, süper-iletkenler,
  • Bilgisayar ve IT teknolojileri.