AVRUPA PATENT BAŞVURUSU


Avrupa Patent Başvuru Prosedürü

Firmamız Avrupa patent başvurularının Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde online olarak gerçekleştirilmesi ve takibinin yanı sıra tescil sonrası itiraz prosedürlerinde de hizmet vermektedir. Avrupa patent başvurularının tescil süreçleri Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) hükümlerine tabidir. Prosedürel adımlar aşağıdaki basitleştirilmiş çizelgede görülebilir.


Bir Avrupa patenti, istem edilen teknoloji hususunda EPC üyesi ülkelerde 20 yıllık münhasır haklar sağlar. Hali hazırda EPC’ye üye olan ülkeler Arnavutluk (AL), Avusturya (AT), Belçika (BE), Bulgaristan (BG), İsviçre (CH), Güney Kıbrıs (CY), Çek Cumhuriyeti (CZ), Almanya (DE), Danimarka (DK), Estonya (EE), İspanya (ES), Finlandiya (FI), Fransa (FR), Birleşik Krallık (GB), Yunanistan (GR), Hırvatistan (HR), Macaristan (HU), İrlanda (IE), İzlanda (IS), İtalya (IT), Lihtenştayn (LI), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Latvia (LV), Monako (MC), Makedonya (MK), Malta (MT), Hollanda (NL), Norveç (NO), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (RO), Sırbistan (RS), İsveç (SE), Slovenya (Sl), Slovakya (SK), San Marino (SM), ve Türkiye’dir (TR).

Avrupa Patent Başvurusu Maliyetleri

Resmi Harçlar: EUR-1.405.00 (başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi gerekir) Muhtemel İlave Ücretler: İstem sayısının 15’i geçmesi ve tarifname sayfa sayısının 35’i geçmesi durumunda ek ücretler uygulanır.

Avrupa Patent Başvurusunun Gerekleri

Başvuru sahipleri normalde kanunun gerektirdiği aşağıdaki unsurları sağlamak durumundadır (EPCMadde 78):

• Avrupa patentinin tescili için talep,
• Buluşu açıklayan bir tarifname,
• Bir veya birden fazla istem,
• Tarifname veya istemlerde atıf yapılan şekiller (varsa),
• Özet,
• Resmi harç ödemeleri.

Bir Başvuru Tarihi Almak İçin Minimum Gereklilikler

EPC-2000’e ait yeni hükümler kanunun önceki versiyonuna göre çok daha liberaldir ve aşağıda bahsedilen minimum unsurlarla başvuru tarihinin atanmasına imkan vermektedir (EPC-Yönetmelik-Madde 40):

• Bir Avrupa patentinin talep edildiğine ilişkin herhangi bir gösterge,
• Başvuru sahibini tanımlayan veya kendisine ulaşılmasına imkan veren bilgiler; ve
• Bir tarifname veya daha önceden yapılmış bir başvuruya atıf.

Yukarıdaki işlemler başvuru sahibinin milliyetine veya hangi ülkede ikamet ettiğine bakılmaksızın başvuru sahibinin kendisi tarafından yapılabilmektedir. Fakat EPC üyesi bir ülkenin vatandaşı olmayan veya böyle bir ülkede ikamet etmeyen bir başvuru sahibi, başvuru yapıldıktan sonra mutlak suretle bir patent vekili tarafından temsil edilmelidir.

Başvuru Dili

Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dilleri İngilizce, Almanca ve Fransızca’dır. Fakat başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde tercümenin sunulması şartıyla Avrupa patent başvuruları istenen herhangi bir dilde yapılabilir.

İnceleme Aşaması

Resmi Harçlar: EUR-2.200,00 (İnceleme ve ülke yönlendirme ücretidir. Başvurunun yayınlanmasını takip eden 6 ay içerisinde ödenmelidir)

İlave Yükümlülükler: Başvuru sahibi ayrıca negatif olması durumunda yazılı görüş içeren Genişletilmiş Avrupa Araştırma raporuna (EESR) yanıt vermelidir.

Tescil Aşaması

Resmi Harçlar: EUR-915,00

İlave Yükümlülükler: İstemlerin EPO’nun diğer iki resmi dilinde çevirisinin sunulması gerekmektedir.

Validasyon Aşaması

Bir Avrupa patentinin EPC üyesi bir ülkede validasyonu, genellikle belirlenen resmi harçların ödenmesi ve ilgili ülkenin resmi dillerinden birinde hazırlanan tercümenin Avrupa patenti tescilinin bültende yayınlanmasını takip eden 3 ay içerisinde söz konusu ülke ofisine teslimi ile geçerlilik kazanır. İrlanda için bu süre 6 aydır. Fakat başvuru sahiplerinin katlandığı tercüme maliyetlerini düşürmek üzere bazı ülkeler bu tercüme yükümlülüğünden kısmen veya tamamen feragat etmiş durumdadır. Tercüme yükümlülüğünden “tamamen” feragat eden ülkeler Fransa, Almanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako, İsviçre ve İngiltere’dir. Tercümenin gerekli olduğu ülkelerde validasyon sürelerinin katı şekilde uygulandığı, ve sürenin bir kez kaçtığında telafi edilemediği hatırdan çıkarılmamalıdır.

Avrupa Patent Başvurularının Yıllık Sicil Kayıt Ücretleri

Avrupa patent başvuruları, başvuru tarihinden itibaren hesaplanmak şartı ile üçüncü ve sonraki yıllarda yıllık sicil kayıt ücreti ödemelerine tabidir. Bir sicil kayıt ücretinin son tarihi, Avrupa patent başvurusunun başvuru tarihinin yıl dönümünün denk düştüğü ayın son günüdür. Ödeme yapılmadığı takdirde ilave bir ücret ödemek şartı ile 6 aylık ilave bir sure içerisinde ödeme yapılabilir. Tescilin yayınlanmasından önceye denk gelen yıllık ücretler EPO’ya ödenmelidir. Fakat son günün tescilin yayınından sonraya denk düşmesi durumunda başvuru sahiplerinin sicil kayıt ücretlerini ilgili ülkelerin ulusal patent ofislerine ödemesi gerektiğine dikkat etmesi gerekir.